Skip to main content

C ‘de Barbut Oyunu

Kaynak kitap olarak yararlandığım Deitel kardeşlerin yazmış olduğu How to Program C  kitabında   ele alınan örneklerden birini buradan paylaşmak istedim. Bu programın genel amacı Barbut oyunu yazmaktan ziyade rastgele değerlerin C  de nasıl üretiğidiğini  kavramak   ve  durum kontrol değişkenlerinin anlaşılmasını sağlamaktır.

Yapılmak istenen Barbut oyunun kuralları şu şekildedir.

 • Oyuncu iki adet zarı aynı anda atar.  Her bir zarda 1-6 arasında sayılar vardır.
 • Eğer oyuncu  zarı ilk attığında iki zarın toplamı  7 yada 11 ise oyun kazanılmış sayılır.
 • Eğer oyuncu ilk atışını yaptığında zarların toplamı  2,3,12  ‘den biriyse oyun kaybedilmiştir.
 • Eğer bu sayılardan biri atılamazsa oyuncun attığı sayi oyunu kazanma sayısı olur.  Yani diyelim ki 3 ve 2 zarı geldiyse.  Bu iki zarın toplamı 5 olduğundan oyuncunun attığı zarların toplamı  5  olana kadar devam edecektir. Ama bu süreçte eğer   7 sayisi gelirse oyun kaybedilmiş sayılır.

Oyunun kuralları bu şekildedir. Şimdi kaynak kodları  mümkün olduğunca açıklamalarla destekleyerek Paylasayım .

 
 
/** Bu Oyun Barbut Oyununun gerçekler. Barbut Oyununun Kuralları Açık ve Nettir
1-Oyunki İki adet zarı aynı anda atar. Zarın iki yüzü vardır ve bu zarlarda 1-6 arası sayılar vardır..
2-Eğer oyuncu ilk atısta 7 ydada 11 atarsa oyunu kazanır. 2,3,12 gelirse oyuncu kaybeder.
 Eğer bu sayılardan birini atamazsa attıgı sayı  oyunucunun kazanma sayısı olur. Misal oyuncu  3+2=5 attı diyelim
 oyuncu 5 sayisini atana kadar oyuna devam eder. Ama bu sürede eğer 7 atarsa oyunu kaybeder.
**/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int zarAt(void);
int main()
{
int toplam,oyunDurumu,oyuncuPuani;  
srand(time(NULL)); 
/* Srand kullanarak programın her defasında farklı sayılar
üretmesini sağladık.*/
 
toplam=zarAt();
/*Toplam değiskeni ZarAt isimli fonksiyomn cagrısının sonucunu tutar. */
switch(toplam){
case 7: case 11 : 
 /* İlk atısta zarın 7 yada 11 gelme durumu */
   oyunDurumu=1; // İlk atısta kazandı.
   break;
case 2: case 3 : case 12 : 
// ilk atısta kaybetti
   oyunDurumu=2;
   break;
default : 
/*eğer atılan ilk zar 7,11,2,3,12 değilse 
atılan zarların toplamı oyun sayısı olacaktır */
   oyunDurumu=0;
   oyuncuPuani=toplam; // Oyuncu Puanı zarların toplamı eşittir. 
   printf("Oyunun Kazanacagi Zar %d : \n",oyuncuPuani);
   break;
}
 
while(oyunDurumu==0)
{
 toplam=zarAt(); 
 /*Eğer oyun durumu 0 sa. Demekki ilk atısta gerekli sayilardan biri atılamamıs ve zarların toplamı oyun sayısı olmuştur. 
 Ve yeniden zar atma işlemi yapılması gerekemektedir. Oyun durumu 0 olduğu sürece bir döngü açtık. 
 */
  if (toplam==oyuncuPuani) // Eğer yeni toplam puana eşitse oyun kazaıldı.
   oyunDurumu=1;
  else
  if (toplam==7) //Eğer yeni toplam 7 ise oyun kaybedildi. 
   oyunDurumu=2;
}    
if(oyunDurumu==1)
printf("Oyuncu Kazandi...\n");
else 
printf("Oyuncu Kaybetti..\n");    
 
 
system("PAUSE");
return 0;
}
 
// Zar Atma Fonksiyonu Tanımlanır..
int zarAt(void)
{
  int zar1,zar2,toplamzar;
  zar1=1+rand()%6; // Birinci zar 1-6 arasında bir sayi .
  zar2=1+rand()%6; // 2. Zar 1-6 arasında bir sayı üretir.
  toplamzar=zar1+zar2; // Zarların toplamı
  printf("Oyuncu %d + %d = %d atti. \n",zar1,zar2,toplamzar);
  return toplamzar;    
}

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Aytaç Cici

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu bir Yazılım Geliştirici. Çeşitli zamanlarda Java, PHP, C# ve Delphi gibi diller kullanarak yazılım geliştirmiştir. Bir dönem SEO alanında da çalışmalar yapmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Email
Print