Skip to main content

C Programlama : Bir Stringi Tersten Yazdırmak

C diğer bazı dillerden farklı olarak Stringler için ayrı bir veri türü içermez. Stringler C ‘de karakter dizileri olarak tanınırlar. Yani bir karakter dizisi bir stringtir diyebiliriz. Daha da derinlere inersek C ‘de aslında dizilerin  Pointer gibi kullanabildiğini söyleyebiliriz. Bu tip durumlarda göstereciler string dizisinin ilk  elemanını [0.Eleman] gösterirler.  Bu durumdan dolayı klavyeden bir değer okurken normalde değişkeninin önüne koyduğumuz & karakterini stringlerde kullanmaya gerek yoktur.

Örneğin  klavyeden bir sayı okurken   şu şekilde bir yapı kullanıyorduk.

printf("Bir Sayi Giriniz : =");
scanf("%d",&sayi);

Yukarıda ki örnekte bir   tam sayı okuduk . Örneğin şimdi klavyeden bir string dizisi okuyacağımızı varsayalım . Yapacağımız işlem şu şekilde olacaktır.

 

#include 
#include 
#include 
int main()
{
char stringim[255];
printf("Bir String Girin : ");
scanf("%s",stringim);
printf("\nGirilen String: %s",stringim);
system("pause");
}

Yukarıda dikkat edilmesi gereken nokta scanf  fonksiyonu ile okuma yapılırken & karakterinin kullanılmamış olmasıdır.  Bunun böyle olmasının sebebi aslında karakter dizilerinin bir gösterici olmasından kaynaklanmakta. Göstericiler zaten bir adresi temsil ettiklerinden    adres operatörü olan &    bir daha kullanılmamıştır.

Devamını Oku

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS